Lisinopril är en vanlig medlem av ACE (angiotensin converting enzyme) – hämmarfamiljen. Som ett resultat har de som har drabbats av biverkningar väckt talan mot Merck, den ursprungliga tillverkaren av lisinopril, som söker ersättning för att betala för behandlingar relaterade till dessa allvarliga biverkningar.Lisinopril, som vanligtvis säljs under varumärkena Prinivil (Merck) och Zestril (AstraZeneca), är en typ av blodtrycksmedicin som kallas en ACE-hämmare. Enskilda stämningar kan ha lett till bosättningar i vissa fall, men dessa är ibland förseglade och avvecklingsbeloppen är inte tillgängliga för allmänheten.Varje fall är unikt, och lönsamheten för en rättegång kan bero på många olika faktorer. Opioidepidemin har orsakat enorm smärta, hjärtskär och otrolig skada på hundratusentals… jonathanMM; defekta droger; 3 Jul 2020 ; zooma till Facebook-Datadelningsprocess. Om domstolen godkänner förlikningen, och efter eventuella invändningar och överklaganden har lösts, ”landsomfattande” eller ”de landsomfattande svarandena.” 5. United States Securities and Exchange Commission (”SEC”) lämnade in en verkställighetsåtgärd mot Angelo Mozilo-avvecklingen av denna Grupptalan och om alla dina alternativ innan domstolen beslutar om att godkänna förlikningen. Som en allmän regel, Grupptalan stämningar involverar en grupp människor i någon egenskap: en kollektiv klass, hålls samman över frågan om en felaktig produkt, stämma en svarande, eller en grupp av svarande, flera försumliga företag, som ett exempel, att bli stämd av en individ. Informationen om konsumentsäkerhet.org tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ge specifik juridisk rådgivning. (213) 330-7152 http://www.hbsslaw.com/about_us.jsp Grupptalan-landsomfattande lån-Washington-käranden Vincent Alvidres väckte denna föreslagna grupptalan mot landsomfattande Financial Corporation (”landsomfattande”) och enskilda svarande enligt lagen om anställd Pensionsinkomstskydd från 1974 (”ERISA”), 29 USC lisinopril skiljer sig emellertid från andra ACE-hämmare på två sätt:Båda typerna av leverskada är allvarliga, men hepatocellulär leverskada innebär levercellsdöd och kan i slutändan vara dödlig. (213) 330-7150 Fax. Har du utvecklat typ II-Diabetes efter användning av Lipitor? Tyvärr har blodtrycksmedicinen också kopplats till ett antal allvarliga biverkningar, inklusive en ökad risk att utveckla diabetes, njursvikt, pankreatit och till och med leverskada. Om du behöver en advokat kan jag peka dig i rätt riktning. Presenteras av Meneo Law Group, LLP. De samlar alla pengar. Webbplatsen sponsras av advokatbyråer. I allmänhet kan du kanske lämna in ett rättsligt krav om du eller en älskad drabbats av en icke avslöjad biverkning från Prinivil, Zestril eller ett annat läkemedel som innehåller lisinopril.Lisinopril uppgörelse och dom belopp kan variera kraftigt beroende på mängden smärta och lidande patienten uthärdat, kostnaderna för medicinska procedurer i samband med problem som orsakas av läkemedlet, och du kanske kan lämna in ett ärende på en beredskapsbasis. Några av de specifika fosterskador som är förknippade med lisinopril inkluderar:På grund av dessa problem har FDA länge krävt en historiskt sett har de flesta produktansvar stämningar för lisinopril fokuserat på oväntade leverskador orsakade av läkemedlet. Ring oss på 1-800-499-6652 . Käranden hävdar att läkemedelstillverkare som Merck och AstraZeneca borde ha gjort mer för att varna patienter om denna potentiella biverkning.Lisinopril och andra ACE-hämmare har associerats med en ökad risk för fosterskador och till och med dödsfall när de används av förväntade mödrar, särskilt under andra och tredje trimestern. Lisinopril är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (högt blodtryck) och förhindra hjärtsvikt. Jag var på sjukhus i en period av 3 dagar i ICU från Lisinopril, finns det en rättegång i processen om inte hur kan vi starta en. Om så är fallet kan du ha rätt till ersättning, besök vår hemsida idag för mer information .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.