(Of iemand weet altijd wat het beste is voor u)

Davidus

Volgen

Jan 9, 2015 · 6 min lezen

Het kan zijn latijn maar het is altijd bij ons. Deze eerste van de wettelijke maxima van de Heer Broom is het duidelijkste bewijs dat ze nog iets te zeggen hebben.

bekend als gespannen met zijn werkwoorden.

De uitdrukking was van Cicero en maakte deel uit van zijn advies aan wannabe staatslieden.de gebruikelijke vertaling is zoiets als “laat het welzijn van het volk de hoogste wet zijn” in plaats van “het welzijn van het volk is de hoogste wet”, de oorspronkelijke zin die eindigt met de toekomstige imperatief esto.

Als u denkt dat dit een onzin is in het Schema der dingen, ben ik het met u, maar houd in gedachten de opmerking van Sir John Selden:

Er is niets in de wereld meer misbruikt dan deze zin, salus populi suprema lex esto; want we passen het toe alsof we de bekende wet zouden moeten verlaten wanneer het het meest in het voordeel van de mensen kan zijn, wanneer het niet zoiets betekent. Ten eerste, het is niet salus populi suprema lex est, maar esto.

om erachter te komen waarom Selden belangrijk is voor een crock in deze context, Lees verder.

Nero on welfare? Reken er maar op.

Salus begon zijn leven als de godin van de gezondheid & welzijn.in de loop van honderden jaren werd ze overgenomen door de staat als iets dat het-alleen subtekst – kon leveren.als we ons herinneren dat Libertas het leven begon als de godin van de vrijheid, moeten we ons dan zorgen maken???

terug naar Cicero. Of nog belangrijker de stukjes van Cicero de grondleggers van de moderne politieke filosofie cherrypicked voor hun eigen werk.

Het Cherrypiceren van originele documenten is een belangrijk talent. Bij het vieren van 800 jaar Magna Carta zijn we herinnerd aan het verschil tussen het document dat koning John verzegelde in Runnymede en de vrijheden die daarin door Sir Edward Coke werden beschermd. Hij was de Elizabethaanse & Jacobeaanse jurist die het vermoeden van vrijheid onderbouwde dat de Anglo-Amerikaanse wet ondersteunde.

koningen ondertekenen niet, silly, ze verzegelen. Maakte de paus boos, maar.

Cherrypicking is ook een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat fundamentele en voor de hand liggende maxima — en je krijgt niet veel meer fundamenteel voor de hand liggende dan deze — diametraal tegengestelde betekenissen worden gegeven door verschillende denkers.

in de blauwe hoek presenteer ik Thomas Hobbes. Hoe formuleert hij deze basispropositie? Ga naar Leviathan hoofdstuk 30:

If you think “the life of man solitary, Poore, nasty, bruut, and short”, je gaat je boek naar een zeemonster vernoemen en een koning de leiding geven.

het kantoor van de Soveraign, (of het nu een Monarch of een vergadering is) bestaat uiteindelijk, waarvoor hij de Soveraign-bevoegdheid kreeg, namelijk het verwerven van de veiligheid van de mensen; waartoe hij verplicht is door de wet der natuur, en daarvan rekenschap te geven aan God, de auteur van die wet, en aan niemand dan hem. Maar met veiligheid wordt hier niet bedoeld een bloot behoud, maar ook alle andere levensvreugde, die ieder mens door de wet gevende industrie, zonder gevaar, of schade aan de gemeenschappelijke rijkdom, zichzelf zal verwerven.

ziet er goed uit voor linialen, dunnit it? Maak wetten en ben alleen verantwoording verschuldigd aan God.

in de rode hoek presenteer ik John Locke. Voor hem is het net zo duidelijk. Bekijk hoofdstuk 13 van zijn tweede verhandeling:

Salus populi suprema lex, is zeker zo rechtvaardig en fundamenteel een regel, dat hij, die hem oprecht volgt, niet gevaarlijk kan dwalen. Als dan ook de raad, die de macht van de convoking de wetgevende, te observeren in plaats van de ware verhouding, dan de mode van de representatie, regelt, niet door de oude gewoonte, maar de ware reden, het aantal leden, in alle plaatsen, die het recht hebben te worden duidelijk vertegenwoordigd, die geen deel van de mensen echter opgenomen kan doen alsof, maar in verhouding tot de hulp die het biedt aan het publiek, kan niet worden geoordeeld dat het opzetten van een nieuwe wet, maar herstelde de oude en ware, en hebben hersteld van de aandoeningen die de opeenvolging van de tijd plaatst, alsmede onvermijdelijk ingevoerd…

Moet geld in herdrukken.

Locke dacht zelfs voldoende aan de stelregel om het de epigraaf aan de voorkant van het werk te maken.

maar wacht even. Zegt Locke-die ongeveer 40 jaar later schrijft-niet iets fundamenteel anders dan Hobbes?suggereert hij niet dat De heerser — de uitvoerende — als plicht tegenover het volk heeft, een plicht die bestaat uit het toelaten van het volk om bijeen te komen, om te “onderhandelen”… in een parlement.zegt hij niet echt dat de wetgever door god gegeven is, “oud en waar”, terwijl het goddelijke recht van koningen slechts een Johnny-come-lately stoornis is die alleen door de tijd werd geïntroduceerd?

Enter John Adams, een advocaat met gevoel voor humor. Hij toonde het raadsel in duidelijke taal:

het publieke goed, de salus populi is het verklaarde einde van alle overheid, de meest despotische, evenals de meest vrije.

Wat Adams & anderen deden toen ze de basis voor de Amerikaanse staat schreven was in wezen om niet alleen de woorden maar ook de context van Cicero ‘ s origineel te herwerken.

de stelregel is niet langer een wijs advies aan een potentiële heerser, maar nu een gewaagde bewering dat het publieke goed wordt bepaald vanuit het perspectief van een publiek dat De heerser is.de eerste woorden die door Karel I tijdens zijn proces werden uitgesproken waren de majestueuze Hobbesiër “ik zou weten door welke macht ik hier word genoemd.”De puriteinen waren niet in staat om hun antwoord te ondersteunen, maar hun opvolgers over de Atlantische Oceaan uiteindelijk voorzien “wij het volk.”Dus daar.een opperrechter van Australië Sir John Latham merkte op:

The maxim salus populi suprema lex is sometimes only a statement of a principle which should guide wetgevers in determining whether they will make a particular law: Zie bijvoorbeeld de bespreking van de stelregel in de Encyclopedia of the Laws of England, 2nd ed. (1908), vol. ix., blz. 102, onder de titel “wettelijke Maxima”. Vermoedelijk worden alle wetten die door parlementen worden gemaakt, door hun aanhangers als gerechtvaardigd beschouwd uit een zorg voor het welzijn van het volk. De stelregel, zo begrepen, is een wijze politieke observatie — geen juridisch criterium van constitutionele geldigheid. Vanuit juridisch oogpunt vertegenwoordigt de stelregel in feite een doctrine van politieke noodzaak die in tijden van crisis buitengewone actie kan rechtvaardigen — zoals bijvoorbeeld onder het Koninklijk voorrecht in tijden van dreigend nationaal gevaar. Maar het Koninklijk voorrecht is zelf onderdeel van de common law. De opvatting dat salus populi alle wetten kan opheffen behoort tot de wereld van oorlog en revolutie, niet tot die van de wet.

en dit zou het standbeeld van???

de laatste zin geeft scherp aan waarom het zo belangrijk is in politieke retoriek om het woord”oorlog” te vangen. Een strijd tegen terreur, ijs of wat dan ook is een oproep tot onderzoek naar de middelen waarmee de strijd wordt gevoerd; het idee van een eerlijke strijd is gevangen in beschaafd gedrag.voor mijn oor — en voor vele succesvolle pollies — is het geluid van “oorlog” een geluid van rechtvaardiging; fair play is een vredestijd regel en we zijn in oorlog, ergo en salus populi en voor je het weet zit je in de gevangenis voor het algemeen welzijn. Ik noemde Sir John Selden hierboven; Selden zei ook dat “wijze mensen niets zeggen in gevaarlijke tijden” en helaas kan hij gelijk hebben.

een paar stukjes trivia om een beitend einde te voorkomen. Ten eerste was de stelregel het motto van de Zuid-Australische politie van 1936 tot September 2003, toen het werd vervangen door “Creating a Safer Community.”Ten tweede, het is het motto voor Missouri. Ik vermoed dat Locke & Adams blij zou zijn geweest om de hervertaling aangeboden door de Universiteit van de staat te zien, maar in hun geest moet ik het laatste oordeel aan u overlaten.

Adams ‘laatste woorden waren” Jefferson still lives.”Wel in Missouri.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.