Requirements

Postadres (§ 32-21-2-3(b)): Het formulier moet het postadres vermelden waar belastingaangiften moeten worden verstuurd. Het adres moet aan het einde van het vervoer worden vermeld en onmiddellijk vóór of na de op grond van voorschrift IC 36-2-11-15 vereiste vermeldingen.

naam van de cedent (§ 36-2-11-15 (b)): de naam van de cedent moet bij het sluiten van het instrument worden getypt, gestempeld of leesbaar ondertekend.”

richtlijnen voor papier en opmaak (§ 36-2-11-16. 5 (b)): bepaalde richtlijnen voor papier en opmaak moeten worden gehandhaafd om de akte naar behoren te kunnen registreren. Deze eisen zijn:

  • afmetingen: moet ten minste één (1) pagina zijn die niet meer dan acht en een halve inch (8,5″) bij veertien inch (14″) meet en kan niet permanent en/of in continue vorm worden gebonden.
  • Presse-papier: het gewicht van het papier moet ten minste twintig (20) pond bedragen.
  • marges eerste pagina: twee inch (2″) van boven en onder, een halve inch (.5″) aan de zijkanten.
  • resterende paginamarges: minimaal een halve inch (.5″) aan de bovenkant, onderkant en zijkanten.
  • Font / Ink: moet door de computer worden gegenereerd, in zwarte inkt, en ten minste tien (10) punten in het type.

Ondertekeningsvereisten (§ 32-21-2-3 (a)): de ingevulde akte moet door de cedent(s) worden ondertekend en door een notaris worden notariseerd.

How To File

volgens § 32-21-2-3 is het een vereiste dat de akte wordt geregistreerd in het registratiekantoor van de provincie waar het onroerend goed is gevestigd. Dit document geeft een indicatie van de vergoedingen die moeten worden betaald door de partij die de akte indient.bovendien merkt § 36-2-11-14 op dat de accountant van het juiste land de akte ook moet bekrachtigen als:

  • “naar behoren ingeschreven voor belastingheffing onder voorbehoud van definitieve aanvaarding voor overdracht”,
  • “niet belastbaar”, of
  • “naar behoren ingeschreven voor belastingheffing” zoals bepaald in § 36-2-9-18.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.