Lisinopril er et vanlig medlem AV ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitor familien. Som et resultat har de som har hatt bivirkninger, innlevert søksmål mot merck, den opprinnelige produsenten av lisinopril, som søker kompensasjon for å betale for behandlinger relatert til disse alvorlige bivirkningene.Lisinopril, vanligvis solgt under merkenavnene Prinivil (Merck) Og Zestril (AstraZeneca), er en type blodtrykksmedisin kjent som EN ACE-hemmer. Individuelle søksmål kan ha ført til oppgjør i noen tilfeller, men disse er noen ganger forseglet og oppgjørsbeløpene er ikke tilgjengelige for publikum.Hvert tilfelle er unikt, og levedyktigheten til et søksmål kan avhenge av mange forskjellige faktorer. Opioidepidemien har forårsaket enorm smerte, hjertesorg og utallige skader på hundretusener … jonathanMM; Defekte Stoffer; 3. Juli 2020; Zoom Til Facebook Datadeling Søksmål. Dersom Retten godkjenner Forliket, og etter eventuelle innvendinger og appeller er løst, «Lands «eller» Lands Tiltalte.” 5. United States Securities And Exchange Commission («SEC») innlevert en håndhevelse mot Angelo Mozilo Oppgjør av denne gruppesøksmål, og om alle alternativene, før Retten bestemmer om å godkjenne Forliket. Som en generell regel, gruppesøksmål involverer en gruppe mennesker i noen kapasitet: en kollektiv klasse, holdt sammen over spørsmålet om en defekt produkt, saksøke en saksøkt, eller en gruppe av tiltalte, flere uaktsom selskaper, som et eksempel, blir saksøkt av en person. Informasjon Om Forbrukersikkerhet.org er kun gitt for informasjonsformål og er ikke ment å gi spesifikk juridisk rådgivning. (213) 330-7152 http://www.hbsslaw.com/about_us.jsp Class Action – Countrywide Loans – Washington Saksøker Vincent Alvidres brakte denne foreslåtte gruppesøksmål mot Countrywide Financial Corporation («Countrywide») og individuelle tiltalte under Employee Retirement Income Security Act Of 1974 («Erisa»), 29 U. S. C. lisinopril er imidlertid forskjellig fra andre ACE-hemmere på to måter:Begge typer leverskade er alvorlige, men hepatocellulær leverskade innebærer levercelledød og kan til slutt være dødelig. (213) 330-7150 Faks. Har du utviklet TYPE II Diabetes etter Bruk Av Lipitor? Dessverre har blodtrykksmedisinen også vært knyttet til en rekke alvorlige bivirkninger, inkludert økt risiko for å utvikle diabetes, nyresvikt, pankreatitt og til og med leverskade. Hvis du trenger en advokat, kan jeg peke deg i riktig retning. Brakt til deg Av Meneo Law Group, LLP. De samler alle pengene. Nettstedet er sponset av advokatfirmaer. Generelt kan du være i stand til å sende inn et rettskrav hvis du eller en kjær led en ukjent bivirkning Fra Prinivil, Zestril eller et annet stoff som inneholder lisinopril.Lisinopril oppgjør og dommen beløp kan variere mye avhengig av hvor mye smerte og lidelse pasienten utholdt, kostnadene ved medisinske prosedyrer knyttet til problemer forårsaket av stoffet, og Du kan være i stand til å sende inn en sak på en beredskap basis. Noen av de spesifikke fødselsdefektene forbundet med lisinopril inkluderer:PÅ grunn av disse problemene HAR FDA lenge krevd En Historisk, de fleste produktansvarssaker for lisinopril har fokusert på uventet leverskade forårsaket av stoffet. Ring oss på 1-800-499-6652 . Saksøkerne hevder at drugmakers Som Merck og AstraZeneca burde ha gjort mer for å advare pasienter om denne potensielle bivirkningen.Lisinopril og ANDRE ACE-hemmere har vært forbundet med økt risiko for fødselsskader og til og med død når de brukes av forventede mødre, spesielt i andre og tredje trimester. Lisinopril er et stoff som brukes til å behandle hypertensjon (høyt blodtrykk) og bidra til å forhindre hjertesvikt. Jeg ble innlagt på sykehus i en periode på 3 dager I ICU Fra Lisinopril, er det et søksmål i prosessen hvis ikke hvordan kan vi starte en. I så fall kan du ha rett til kompensasjon, besøk vår hjemmeside i dag for mer informasjon .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.