Krav

Postadresse (§ 32-21-2-3(b)): skjemaet må angi postadressen der skatteutskrifter skal sendes. Adressen må oppgis på slutten av overdragelsen og umiddelbart før eller etter de uttalelser som kreves av bestemmelsen IC 36-2-11-15.

Navn På Grantor (§36-2-11-15( b)): Grantors navn må være » maskinskrevet, stemplet eller signert på en leselig måte ved instrumentets slutt.»

Retningslinjer For Papir Og Formatering (§ 36-2-11-16. 5 (b)): Spesielle retningslinjer for papir og formatering må opprettholdes for at skjøtet skal registreres behørig. Disse kravene er:

  • Dimensjoner: Må være minst en (1) side som ikke måler mer enn åtte og en halv tommer (8,5″) med fjorten tommer (14″), og kan ikke være permanent bundet og / eller i kontinuerlig form.
  • Paperweight: vekten av papiret må være minst tjue (20) pounds.
  • Første Sidemarger: To tommer (2″) fra toppen og bunnen, en halv tomme (.5″) på sidene.
  • Gjenværende Sidemarger: minst en halv tomme (.5″) på toppen, bunnen og sidene.
  • Font / Ink: Må være datamaskingenerert, i svart blekk og minst ti (10) punkt i type.

Signeringskrav (§32-21-2-3 (a)): den utfylte skjøtet må være signert Av Grantor (e) og attestert Av Notarius Publicus.

Slik Arkiverer du

ifølge § 32-21-2-3 er det et krav at innspilling av skjøtet skal gjøres i Fylkeskommunen Hvor eiendommen er basert. Dette dokumentet gir noen indikasjon på avgifter som må betales av partiet innlevering gjerning.

i Tillegg bemerker § 36-2-11-14 at revisor i det aktuelle landet også må godkjenne skjøtet som:

  • «behørig innmeldt for beskatning med forbehold om endelig aksept for overføring»,
  • «Ikke skattepliktig», eller
  • «behørig innmeldt for beskatning» som levert av § 36-2-9-18.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.