the United States military has a zero-tolerance policy when it comes to legal drugs. UCMJ: n (Uniform Code of Military Justice) 112 a artiklan mukaan jokainen, joka laittomasti pitää hallussaan, käyttää, valmistaa, maahantuo tai levittää tiettyjä valvottavia aineita, voi joutua sotaoikeuteen ja saada muun muassa viiden vuoden vankeustuomion.

mikä on 112 a artikla?

112 a artikla koostuu seitsemästä valvottaviin aineisiin liittyvästä alkuaineesta. Ne ovat:

 • hallussapito
 • käyttö
 • Jakelu
 • Johdatus sotilaslaitokseen, alukseen, ajoneuvoon tai ilma-alukseen
 • valmistus
 • hallussapito, valmistus tai introduction with intention to distribution
 • maahantuonti Yhdysvaltoihin ja vienti Yhdysvalloista

112 a artiklan mukaisten rikosten ja siviilihuumerikosten välillä on joitakin yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin kyseessä olevien aineiden on oltava valvottuja aineita. Toiseksi huumeeseen liittyvät toimet (käyttö, hallussapito jne.) olivat näissä olosuhteissa väärin perustein. Kolmanneksi valvottavien aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, viennistä ja jakelusta syytettyjä rangaistaan ankarammin kuin käyttäjiä.

112 a artiklan mukaisista rikkomuksista annettavat Enimmäisrangaistukset

tuomittujen enimmäisrangaistus riippuu kyseisestä valvottavasta aineesta, kyseessä olevasta määrästä sekä yksikön jäsenen toiminnasta tai asemasta laittomien tekojen tapahtuessa. Esimerkiksi henkilö, joka on tuomittu seuraavien aineiden luvattomasta käytöstä, hallussapidosta, valmistuksesta tai käyttöön ottamisesta, voidaan erottaa kunniattomalla tavalla, menettää kaikki palkat ja korvaukset ja vangita enintään kahdeksi vuodeksi:

 • marihuana (käytön tai hallussapidon yhteydessä määrän on oltava alle 30 grammaa)
 • fenobarbitaali
 • luetteloissa IV ja V huumeet

kun seuraavat aineet ovat kyseessä, rangaistuksena ovat kunniaton erottaminen, kaikkien palkkojen ja korvausten menettäminen, ja vankeutta jopa viisi vuotta:

 • marihuana (paitsi alle 30 gramman käyttö tai hallussapito)
 • amfetamiini
 • LSD
 • kokaiini
 • heroiini

 • oopium
 • etamfetamiini

 • Sekobarbitaali
 • Fensyklidiini
 • I, II ja III huumeet

viisi vuotta lisätään vankeusrangaistuksen enimmäiskestoon, jos väitetyn rikoksen tekohetkellä vastaaja oli:

 • vartiomiehenä tai vartiomiehenä sotilasaluksessa tai-lentokoneessa tai ohjusten laukaisupaikalla
 • palvelemassa sodan aikana
 • palveluksessa sotilaskodissa
 • saa erityispalkkaa 37 U. S. C. § 310: n mukaisesti

yksinkertaiset käyttö-tai hallussapitotapaukset käsitellään hallinnollisin toimin, kuten ilman oikeudenkäyntiä annettavana rangaistuksena tai summittaisena sotaoikeutena. Vakavammat tapaukset johtavat tyypillisesti erikois-tai yleiseen sotaoikeuteen.

suojele vapauttasi ja sotilaallista tulevaisuuttasi

U.S, armeija, gramma marihuanaa hallussasi voi riittää tuhoamaan lupaavan tulevaisuuden. Et voi vain kohdata sotilaallisia rangaistuksia, jotka riistävät sinulta terveydenhuollon ja eläke-etuudet, mutta olosuhteista riippuen voit myös kohdata rikossyytteitä siviilituomioistuimessa.

Jos sinua tai tuntemaasi henkilöä syytetään 112 a artiklan mukaisista syytteistä, ota yhteyttä Sotilasoikeuden asianajajien ammattitaitoiseen ja vakuuttavaan tiimiin. Olemme puolustaneet varusmiehiä ja naisia, jotka kohtaavat tutkimuksia, oikeudenkäyntejä ja kuria artiklan 112 A rikkomuksista, ja varmistamme, että jokainen puolustuskeino on aggressiivisesti eduksesi. Soita meille tänään 844-334-5459 ilmainen kuuleminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.