äskettäin sisäministeriössä hyväksyttiin uusi uudistus, jossa määritellään ne velvoitteet ja vastuut, joita sekä yritykset että työntekijät saavat työsuhteessa, mutta te tiedätte hyvin, mistä on kyse. Tässä selitämme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

sisältö:

1.Mikä on kotitoimisto
2.Miksi kaikki puhuvat kotitoimistosta
3.Uudistuksesta sisäministeriössä
4.Velvoitteet ja vastuut
5.Do pitääkö minun maksaa netti-ja Sähköpalvelut, jos työskentelen sisäministeriössä?
6.Usein kysyttyjä kysymyksiä

mikä on sisäministeriö?

ensimmäinen asia, joka meidän on tiedettävä, on tarkalleen se, mitä kotitoimisto tarkoittaa tai mistä on kyse ⏤tunnetaan myös nimellä etätyö, etätyö tai etätyö⏤ ja joka koostuu, kuten nimikin sanoo, työtehtävien suorittamisesta eri paikassa kuin organisaation toimistot tai työpaikka; olemisesta yleensä kotona, jossa tällaista työtä tehdään.

ja on tärkeää tietää, että se ei ole sama asia kuin coworking, koska se yrittää jakaa työtiloja, oli sitten toimistovuokrassa, jos on freelancer tai yrittäjä, joka aloittaa työtiiminsä kanssa.

etätyö tai kotitoimisto, tarkoittaa kotoa käsin työskentelyä, joko sitä, että tietty paikka on sovitettu tähän ⏤mikä on ihanteellinen⏤, tai sitä, että asuinpaikan tiloja käytetään työskentelyyn, kuten huone, olohuone, pieni hetki puutarhassa, jos sellainen on.

miksi kaikki puhuvat sisäministeriöstä?

vaikka asiaa on käsitelty jo useiden vuosien ajan ja on mainittu, mitä etuja tämän mallin mukaisesta työskentelystä on, ja että jotkut yritykset ja ammattilaiset ovat jo työskennelleet tässä järjestelmässä, juuri kokemamme terveyshätätila toi tämän termin kaikkien huulille.

pandemian Covid-19: n takia tuhannet yritykset joutuivat siirtämään työnsä kasvotusten etäälle ⏤ainakin niille, jotka olivat mahdollisia⏤, niin että pakotettiin marssimaan ja kohtaamaan työtapojensa mukauttamisen haasteet, mutta monet työntekijät viettivät, pop, työskentelevät skeemassa kasvotusten täysin syrjäiseen ⏤kotitoimistoon⏤ tai sekoittivat, joissakin tapauksissa.

tällä hetkellä monilla työntekijöillä on edelleen voimassa työ kotona-järjestelmä, joka on myös kiinnittänyt huomiota asetuksen olemassaoloon, joten on jo syntynyt sisäministeriön uudistus, jolla pyritään paikkaamaan tämän toimintatavan olemassa olevia aukkoja.

sisäministeriön uudistuksesta

kuten mainitsimme, siirtyminen kasvokkaisesta etätyöhön nopeutui ja perustui osin kompastuskiviin ja virheisiin; huolimatta siitä, että tavoite saavutettiin useimmissa mahdollisissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun lähes vuoden työtä tässä modality, se myös synnytti useita tuntemattomia.

11.tammikuuta 2021 sisäministeriössä julkaistiin uudistus, jossa tehdään muutoksia joihinkin pykäliin sekä selvennetään yritysten ja työntekijöiden velvoitteita ja vastuita.

liittovaltion Työlakiin tehtiin muutoksia pykälässä 311 ja pykälässä 330 ⏤alakohdissa a, B, C, d, E, F, G, H, I, J ja k⏤ siten, että muutokset olivat:311 artikla.- Kotona tehtävä työ tehdään yleensä työnantajalle, työntekijän ja työntekijän kotona tai hänen vapaasti valitsemassaan paikassa ilman työn antajan valvontaa tai välitöntä ohjausta.

Jos työ suoritetaan muissa kuin tässä artiklassa mainituissa olosuhteissa, siihen sovelletaan tämän lain yleisiä säännöksiä.

lisäksi 330 artiklaan tehdyissä muutoksissa, joissa yksilöidään etätyön muoto ⏤työ, jonka tarkoituksena on kehittää yli 40 prosenttia ajasta kotitoimiston valitsemassa osoitteessa⏤ ja työehdot tässä työskentelytavassa, ja mainitaan, että sopimuksessa olisi oltava työn kuvaus ja ominaispiirteet, vahvistettu palkka sekä päivämäärät, paikka ja maksutapa, on mainittava myös tuotokset, jotka toimitetaan ⏤ja missä muodossa ne ovat⏤ työntekijän työskentelytavan käsite etätyö, vakiintuneet työajat sekä turvallisuus-ja terveysvelvoitteet.

samoin pykälässä määrätään, että etätyötä ei oteta huomioon, jos sitä tehdään satunnaisesti tai satunnaisesti.

ilmoittaa myös, että modaliteetin muuttamisen sisäministeriöön on oltava vapaaehtoista ja se on määrättävä kirjoittamalla⏤, eli pitää tehdä sopimuksen päivitys etätyön muuttamisen kirjaamiseksi⏤, ja jos haluaa siirtyä etätyöstä kasvoihin, pitää luoda prosessit ja menetelmät muutoksen tekemiseksi.

velvoitteet ja vastuut

työsuhteen alkaessa sekä yritykset että yhteistyökumppanit hankkivat useita sitoumuksia, muun muassa vastuut ja velvoitteet. Ja kun kyse on etätyöstä, aihe voi olla hieman hajanainen samojen etäisyysominaisuuksien vuoksi, joten uudistus sisäministeriössä sisälsi joitakin kohtia hälventämään epäilyjä aiheesta.

330-e artiklan mukaan työnantajat ovat velvollisia:

 • toimittamaan, asentamaan ja huoltamaan työtehtävien suorittamiseen tarvittavia laitteita ja työvälineitä, kuten tietokonelaitteita, tulostimia tai tarvittavia syötteitä.
 • maksavat yhteistyökumppaneille määrätyssä muodossa ja päivämäärässä.
 • vastaa sisäministeriöstä aiheutuvista kustannuksista, kuten televiestinnästä saatavien palvelujen maksamisesta ja suhteellisesta osasta sähköä.
 • rekisteröi työvälineet tai panokset, joita yhteistyökumppaneille toimitetaan, jotta he voivat tehdä työtään etätyönä.
 • kunnioita oikeutta katkaista työntekijöiden työpäivä.
 • tarjoaa sosiaaliturvaa työntekijöille sisäministeriön modaliteetissa.
 • perustaa prosesseja ja mekanismeja, joilla tarjotaan koulutusta ja neuvontaa työntekijöille, jotka tulevat yritykseen etätyön ehdoilla.

ja pykälässä 330-F määritellään työntekijöiden velvollisuudet:

 • huolehtivat laitteista ja materiaaleista, joita yhtiö antaa heille työtehtäviensä suorittamiseen.
 • antavat tietoja työtehtäviinsä liittyvistä telepalvelujen kustannuksista ja sähkönkulutuksesta.
 • noudattavat yhtiön laatimia työsuojelumääräyksiä.
 • käyttää yhtiön käyttöön ottamia mekanismeja ja järjestelmiä toiminnan valvomiseksi.
 • noudata tietosuojakäytäntöjä sekä asetettuja käyttö-ja säilytysrajoituksia.

niin, pitäisikö minun maksaa netti-ja Sähköpalvelut, jos työskentelen kotitoimistossa?

Kyllä, kunhan sopimuksessa lukee; eli jos sopimuksessanne todetaan, että toimintatapa, jossa suoritatte työtänne, on etänä ⏤tai yli 40% niistä⏤, kyllä.

jotta voit saada tämän maksun televiestintä-ja sähköpalveluista, sinulla on oltava työsopimus, josta käy ilmi, että joko alusta lähtien ⏤siitä lähtien, kun olet palkannut⏤, tai yhteisestä sopimuksesta, että olet siirtynyt tähän tilaan.

A. kuten 330-a artiklassa todetaan, jos toimit kotitoimistossa satunnaisesti tai poikkeuksellisesti, et ole oikeutettu tähän maksuun.

joten jos työskentelet sisäministeriössä pandemian vuoksi, ja sopimuksessasi määrätään henkilökohtainen päivä yhtiön työpaikalla, yhtiöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta maksaa sinulle näistä palveluista.

useat yritykset etsivät kuitenkin erilaisia vaihtoehtoja työkavereidensa tueksi ⏤vaikka pandemian aiheuttamat kustannukset ja jatkuvien tulojen puute tai vastaavat aiempia vuosia, ei moni yritys pysty tähän⏤ kuten ruokakauppakupongeilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

mitä varten kotitoimiston remontti oli?

pystyäkseen säätelemään etätyötä, perustamisesta lähtien samat edellytykset sen tekemiseen.

mikä on kotitoimisto?

kyse on etätyömuodosta, jonka yritys ja työntekijä ovat sopineet lain säännösten mukaisesti.

kuinka kauan kotitoimistoa pidetään?

kun yli 40% työtoiminnasta tehdään etänä.

milloin kotitoimistoa ei oteta huomioon?

kun etätyötä tehdään satunnaisesti tai satunnaisesti, siitä on sovittava myös työsopimuksella.

mitä palveluita yrityksen pitäisi maksaa minulle?

Jos sinut on palkattu sisäministeriön modaliteetin mukaisesti tai sopimuksessasi vahvistetaan muutos tähän modaliteettiin, suhteellinen osa televiestintä-ja sähköpalveluista.

Onko sinulla muita kysymyksiä uudistukseen liittyen sisäministeriössä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.