Requirements

Postiosoite (§ 32-21-2-3(b)): lomakkeessa on ilmoitettava postiosoite, johon veroilmoitukset tulee lähettää. Osoite on mainittava kuljetuksen lopussa ja välittömästi ennen määräyksessä IC 36-2-11-15 vaadittuja lausumia tai niiden jälkeen.

toimiluvan antajan nimi (§ 36-2-11-15(b)): toimiluvan antajan nimen on oltava ”kirjoituskoneella kirjoitettu, leimattu tai allekirjoitettu luettavalla tavalla instrumentin päättyessä.”

paperi-ja muotoiluohjeet (§ 36-2-11-16.5(b)): tiettyjä paperi-ja muotoiluohjeita on noudatettava, jotta kauppakirja kirjataan asianmukaisesti. Mainitut vaatimukset ovat:

  • mitat: on oltava vähintään yksi (1) sivu, joka ei saa olla yli kahdeksan ja puoli tuumaa (8,5″) x neljätoista tuumaa (14″), eikä sitä voi sitoa pysyvästi ja/tai olla jatkuvassa muodossa.
  • paperipaino: paperin painon on oltava vähintään kaksikymmentä (20) paunaa.
  • ensimmäisen sivun marginaalit: kaksi tuumaa (2″) ylhäältä ja alhaalta, puoli tuumaa (.5″) sivuilla.
  • jäljellä olevat Sivumarginaalit: vähintään puoli tuumaa (.5″) ylhäältä, alhaalta ja sivuilta.
  • fontti / muste: on oltava tietokoneella luotu, mustalla musteella ja vähintään kymmenen (10) pistettä tyyppiä.

allekirjoitusvaatimukset (§ 32-21-2-3(a)): toimiluvan antajan(antajien) on allekirjoitettava täytetty kauppakirja ja julkisen notaarin on vahvistettava se.

miten

32-21-2-3§: n mukaan edellytyksenä on, että kauppakirja kirjataan siinä läänin kirjaamossa, jossa omaisuus sijaitsee. Tässä asiakirjassa esitetään joitakin tietoja maksuista, jotka kauppakirjan antaneen osapuolen on maksettava.

lisäksi 36-2-11-14§: ssä todetaan, että varsinaisen maan tilintarkastajan on myös vahvistettava kauppakirja seuraavasti:

  • ”asianmukaisesti verotettavaksi merkitty, kunnes lopullinen luovutushyväksyntä on tehty”,
  • ”ei verotettava” tai
  • ”asianmukaisesti verotettavaksi kirjattu”, kuten 36-2-9-18§: ssä säädetään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.