Potvrdil, a je Chráněn Podle Statutu

L. F. v. Breit, 736 SE 2d 711 – Va: Nejvyšší Soud (2013):

„vztah mezi rodičem a dítětem je ústavně chráněné svobody zájmu pod Klauzule řádného Procesu Čtrnáctého Dodatku.7 Troxel v. Granville, 530 USA, 57, 65 (2000); Wyatt v. McDermott, 283 Va. 685, 692, 725 s. e.2d 555, 558 (2012) („uznáváme základní hodnotu ochrany práva rodiče na vytvoření vztahu se svým dítětem.“); Copeland, 282 Va. v 198, 715 s.E. 2d v 19. Ostatně, Nejvyšší Soud Spojených Států charakterizuje právo rodiče vychovávat své dítě jako „možná nejstarší základní svobody zájmy uznané Soudem.“Troxel, 530, 65. Jakýkoli zákon, který se snaží zasahovat s rodiči, základní práva přežije ústavního přezkumu pouze tehdy, pokud je úzce přizpůsobená sloužit závažný zájem státu. McCabe v. Commonwealth, 274 Va. 558, 563, 650 S. E. 2d 508, 510 (2007); viz také Washington v. Glucksberg, 521 USA 702, 721 (1997).“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.