Prøver som har en absorbansverdi som faller ut av området for standardkurven

for å oppnå et nøyaktig resultat, bør disse prøvene fortynnes eller konsentreres før DU fortsetter MED ELISA-fargingen. For disse prøvene må konsentrasjonen oppnådd fra standardkurven ved analyse av resultatene multipliseres med fortynningsfaktoren.

Beregning av variasjonskoeffisient

koeffisientvariasjonen (CV) er forholdet mellom standardavviket σ og gjennomsnittlig µ:

Cv= σ
µ

dette uttrykkes som en prosentandel av gjennomsnittet og indikerer eventuelle inkonsekvenser og unøyaktigheter i resultatene. Større varians indikerer større inkonsekvens og feil. Noen dataprogrammer kan beregne CV-verdiene fra ELISA-resultatene.

Høy CV kan skyldes:

  • Unøyaktig pipettering; sørg for at pipettespissene er forseglet til pipetten før bruk slik at de trekkes opp for å korrigere væskevolum
  • Sprut av reagenser mellom brønner
  • Bakteriell soppkontaminering av enten skjermprøver eller reagenser
  • Krysskontaminering mellom reagenser
  • Temperaturvariasjoner over platen; sørg for at platene inkuberes i et stabilt temperaturmiljø vekk fra utkast
  • Noen av brønnene tørker ut; sørg for at platene alltid er dekket ved inkubasjonstrinn

Spike recovery

Spike recovery bestemmer effekten prøvebestanddelene har på deteksjon av antigenet av antistoffet. For eksempel kan de mange proteinene som finnes i vevskultur supernatant hindre antistoffbinding og øke signal til støyforhold, noe som resulterer i undervurdering av målkonsentrasjonen.

Kjente konsentrasjoner av protein spikes inn i både prøvematrisen og en standard fortynningsmiddel. Det piggete proteinet kvantifiseres ved hjelp av analysen, og resultatene fra prøvematrisen og standard fortynningsmidlet sammenlignes.

hvis resultatene er identiske, anses prøvematrisen for å være gyldig for analyseprosedyren. Hvis gjenopprettingen er forskjellig, forstyrrer komponentene i prøvematrisen analyttdeteksjonen.

Hva om en pigg utvinning eksperiment indikerte at prøven matrise påvirker resultatene?

Vi anbefaler å produsere standardkurven ved hjelp av standard fortynnet i prøvematrisen. Eventuelle effekter på resultatene fra prøvematrisen vil også være tilstede i standarden, og derfor er sammenligningen mellom standardkurven og prøvene mer nøyaktig. Mange AV VÅRE ELISA-sett inneholder et standard serum fortynningsmiddel for dette formålet.

En annen løsning er å endre prøvematrisen. For eksempel, hvis ryddig biologisk prøve brukes, prøve å fortynne dette i standard fortynningsmiddel. Men med dette alternativet må du sørge for at fortynningsfaktoren tas i betraktning når du analyserer resultatene, og at konsentrasjonen forblir innenfor den lineære delen av standardkurven.Se flere AV VÅRE ELISA-sett, reagenser og protokoller eller se gjennom våre membranantistoffarrayer, for eksempel cytokin array ab133997, som kan brukes til å måle mange proteiner samtidig.

elisa guide

>>Neste side: elisa feilsøkingstips <<Forrige side: elisa analyse

last NED hele veiledningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.